getAG Top

GET working for a clean world

 
 

Impressum

GET-AG
Wilhelm-Maybach-Straße 5
D-74196 Neuenstadt
+49.711.7652935


rh@get-power.net
www.get-power.net

Direktor: Roland Hensel
Predsjednik nadzornog vijeća: Peter Sachse
Sjedište društva: Neuenstadt

Općinski sud Stuttgart, broj registra 737770

Odgovoran za web dizajn: 360builder, www.360builder.de

 

1. Ograničenje jamstva

Sadržaj ove web stranice se izrađuje s najvećom mogućom pozornošću.
Ponuđač ipak ne preuzima nikakvu garanciju za točnost, kompletnost i
aktualnost pripremljenih sadržaja. Korištenje sadržaja web stranice vrši se
na vlastitu odgovornost korisnika. Pojedini označeni doprinosi daju mišljenje
dotičnog autora i ne reproduciraju uvijek mišljenje ponuđača. Čistim
korištenjem web stranice ponuđača ne ostvaruje se nikakav ugovorni
odnos između korisnika i ponuđača.

2. Vanjski linkovi

Ova web stranica sadrži veze s web stranicama trećih osoba ("vanjski linkovi ").
Ove web stranice podliježu jamstvu dotičnih upravitelja. Ponuđač mora kod
prvog povezivanja vanjskog linka provjeriti strani sadržaj, postoje li eventualne
povrede zakona. U tom trenutku nisu bile vidljive nikakve povrede prava. Ponuđač
nema nikakav utjecaj na aktualno i buduće oblikovanje niti na sadržaj povezanih
stranica. Postavljanje vanjskog linka ne znači da je ponuđač odgovoran za sadržaj
koji stoji iza ukaza ili linka. Stalna kontrola vanjskog linka od strane ponuđača bez
konkretnog ukazivanja na povrede zakona nije moguća. U slučaju saznanja o
povredama zakona takvi vanjski linkovi se ipak odmah brišu.

3. Zakon o zaštiti autorskih prava i zaštite rada

Sadržaj objavljen na ovoj web stranici podlijeće zakonu o zaštiti autorskih prava i
zaštite rada. Za svaku unovčavanje koju ne dopušta njemački zakon o zaštiti autorskih
prava i zaštite rada potrebna je prethodno pismena suglasnost ponuđača ili dotičnog
vlasnika prava. To važi naročito za umnožavanje, obradu, prijevod, memoriranje,
preradu odn. reproduciranje sadržaja u bazama podataka ili drugim elektronskim
medijima i sustavima. Sadržaj i prava trećih osoba pritom su kao takve i označene.
Nedopušteno umnožavanje ili prosljeđivanje pojedinog sadržaja ili kompletnih
stranica nije dopušteno i kažnjivo je. Sama izrada preslika i downloadiranje za
osobnu, privatnu i nekomercijalnu uporabu je dopuštena.

Prikaz ove web stranice u tuđim framevima dopušteno je samo uz pismeno dopuštenje.

4. Zaštita podataka

Posjećivanjem web stranice ponuđača mogu se memorirati informacije o pristupu
(datum, sat, promatrana stranica). Ovi podaci ne spadaju u osobne podatke nego
su anonimni. Isti se koriste isključivo u statističke svrhe. Prosljeđivanje trećim osobama
u komercijalne i nekomercijalne svrhe se ne vrši.

Ponuđač izričito upozorava na to da prijenos podataka na Internetu
(npr. kod komunikacije emailom) može imati sigurnosne nedostatke i da se ne može
potpuno zaštiti od pristupa trećih osoba.

Primjena kontakt podataka iz impressuma radi poslovne promidžbe izričito nije poželjan,
osim ako je ponuđač prethodno dao svoju pismenu suglasnost ili ako već postoji
poslovni odnos. Ponuđač i sve osobe navedene na ovoj web stranici protive se ovim
putem svakoj komercijalnoj primjeni i prosljeđivanju njihovih podataka.

5. Posebni uvjeti korištenja

Ukoliko posebni uvjeti za pojedino korištenje ove web stranice odstupaju od gore navedenih brojeva od 1. do 4., na to će se na odgovarajućem mjestu izričito upozoriti. U tom slučaju važe posebni uvjeti korištenja u dotičnom pojedinom slučaju.