getAG Top

GET working for a clean world

 
 

Mi i naši kooperacijski partneri raspolažemo dugogodišnjim iskustvom na području obnovljive energije.

Pored naše središnjice u Neuenstadtu am Kocher posjedujemo ured u Stuttgartu.

Direktor

Roland Hensel
dipl.oec.

Nadzorno vijeće

Predsjedavajući nadzornog vijeća

Peter Sachse
Komercijalist obrtaDirektor od Fischer Gebäudetechnik AG

Zamjenik predsjednika nadzornog vijeća

Sabine Kienle
Poduzetnica

Director Sales Management "Balkan"

Sejdi Rexhepi